Valencia CF09 mayo 2024

Javier Solís: “Esperem altura de mires per part dels polítics i arribar a un acord pel bé de la ciutat”

Valoracions del director Corporatiu del Valencia CF sobre les últimes novetats polítiques relatives al Nou Estadi

El director Corporatiu del Valencia CF, Javier Solís, ha valorat les últimes novetats polítiques relatives al Nou Estadi.

Copyright 2013-2024 Valencia Club de Futbol. Es permet l'ús del contingut editorial de l'article sempre que es faça referència a la seua font, a més de contindre el següent enllaç: www.valenciacf.com. Fotografies de Lázaro de la Peña, no es permet la seua reutilització.